Pro možnosti spolupráce v rámci kosmetického salónu nás prosím kontaktujte! Nutná registrace s IČ.

NAŠE VIZE A HODNOTY

Naše podnikání se řídí následujícími hodnotami:

KRÁSA
V AFRODITA COSMETICS věříme, že důležitá součást krásy vychází zevnitř – že skutečně krásná žena je ta, která se také (cítí) krásnou. Žena, která se pyšní jak krásnými, tak méně krásnými částmi svého těla. Žena, která si je vědoma své hodnoty, je na sebe hrdá, oceňuje svou jedinečnost a miluje své tělo. Posledně jmenovaný velmi dobře shrnuje náš firemní slogan několika slovy: Krásná ve vlastní kůži.

POCTIVOST
Ve vztahu k zaměstnancům, uživatelům, obchodním partnerům, nejbližší i širší sociální komunitě a všem dalším zainteresovaným stranám jsme především čestní. Budujeme vztahy založené na respektu, reciprocitě a vzájemné výměně hodnot. Respektujeme obchodní, etické a morální zásady, dodržujeme své sliby a jsme důvěryhodným partnerem.

KVALITA
Snažíme se o vysokou a stálou kvalitu našich výrobků, kterou potvrzují precizní fyzikálně-chemické a mikrobiologické testy. Dermatologické testy, testy pod dohledem pediatra a výkonnostní testy jsou prováděny ve světově uznávaných nezávislých institucích. Stojíme si za tvrzeními a účinky, které uvádíme s výsledky studií in vivo a in vitro. Splňujeme požadavky mezinárodní normy ISO 22 716, která vychází z principů klíčového pilíře evropské legislativy v oblasti kosmetiky - Správné výrobní praxe (GMP).

PŘÍRODA
Věříme v sílu přírody, proto do produktů vyvinutých podle vlastních receptur ve velké míře zapracováváme jen ty nejlepší osvědčené přírodní účinné látky a snažíme se vybírat suroviny z bioprodukce.

ZNALOST
Věříme v sílu znalostí, proto je neustále upgradujeme a snažíme se získávat nové. Na základě toho druhého diktujeme pokrok, usilujeme o nezastavitelný vývoj a investujeme do inovací. Neustále hledáme nová vývojová řešení, inovativní patenty a revoluční přísady, na jejichž základě spoluvytváříme trendy v kosmetickém průmyslu.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Jsme si vědomi důležitosti vzájemné spolupráce se společenským a přírodním prostředím, ve kterém působíme. Podílíme se na zlepšování kvality života našich zaměstnanců a jejich rodin i místní i širší sociální komunity. Dary a sponzorskými dary podporujeme různé humanitární, vzdělávací, sportovní a kulturní projekty a organizace. Snažíme se o hospodárné využívání přírodních zdrojů a snižování dopadů našich činností a výrobků na přírodní prostředí.

TRADICE
Můžeme se pochlubit 50letou tradicí výroby vysoce kvalitních kosmetických produktů. Dnes úspěšně kombinujeme neocenitelné zkušenosti s moderními poznatky, moderními technologiemi a nejnovějšími trendy v kosmetickém průmyslu.